Til foreldrene 

Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive arbeidsmiljøene er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i en håndballklubb.
Håndballen skal være en arena for alle, og vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme. Håndball er en glimrende arena for å drive godt inkluderingsarbeid.
Klubben er drevet på frivillighet og dugnad, samt bidrag fra våre flotte sponsorer og mange jobber hver uke for at barn, unge og voksne skal ha et godt håndballtilbud.
Vi trenger engasjerte foreldre og spillere som ønsker å bidra når vi inviterer til dugnad. Dette bidrar til at medlemsavgiften kan holdes nede og som følge av dette kan vi gi et håndballtilbud til alle som ønsker å spille håndball. Inntektene fra dugnadene går tilbake til barna deres. Klubben skal dekke utgifter til utstyr, drakter, trenere, dommere, cuper og halleie.


Denne innsatsen setter vi stor pris på!

Foreldrevettregler

• Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
• Gi oppmuntring i både medgang og motgang
• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap
• Støtt dommeren
• Respekter lagleders bruk av spillere
• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball- ikke du

Foreldrekontakt


Foreldrekontaktene er et viktig kontaktpunkt mellom styret og lagene, og har som oftest mange oppgaver. Nøtterøy Håndball Bredde ønsker at foreldrekontakt/ oppmenn tar ansvar for påmelding til turneringer, bidrar til å informere foreldre og spillere når det er kommer ny informasjon til styret, samt tar ansvar for å engasjere foreldregruppa til dugnad. Styret ønsker også at foreldrekontaktene går foran som et godt eksempel med tanke på holdninger både blant foreldre og spillere.

Kontaktpersonene på lagene kan også gjerne ta initiativ til å tilrettelegge for, og igangsette sosiale tiltak rundt sitt lag, noe som er svært viktig for å beholde spillere.
Styret vil i tillegg at oppmenn melder eventuell uro innad i spillegruppene eller foreldregruppen til styret tidligst mulig, slik at styret tidlig kan involveres i sakne og iverksette tiltak. 

Det gode vertskapet

Nøtterøy Håndball Bredde ønsker å ha en Fair Play-vert til stede på alle kamparrangement. Fair Play-verten er et viktig tiltak for å skape trygge og gode opplevelser for alle deltakere, og betyr mye for gjestenes inntrykk av klubben.
Verten i den gule vesten er som regel en forelder / foresatt fra laget som har arrangøransvar for dagen, og har blant annet følgende oppgaver:
• Ønske alle gjester velkommen til hallen og være tilgjengelig ved spørsmål
• Ta spesielt imot dommere og gjerne servere kaffe og frukt til disse
• Vise dommere og bortelag til garderober og hjelpe til med praktiskeproblemstillinger
• Dele ut Foreldrevettregler til publikum
• Ønske dommere, lag og publikum vel hjem etter kampslutt
Levert av IdrettenOnline