Barnehåndball 6-12 år

Vi ønsker at håndballskal oppleves som en energisk og utviklende trenings og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier.

Våre forventninger til treneren:

LEGG TIL RETTE FOR AT ALLE FÅR OPPLEVE MESTRING, TRYGGHET OG GLEDEN VED Å DELE IDRETTEN MED VENNER.

Alle barn trenger oppmerksomhet, og noen trenger mer enn andre; Bruk tid på å snakke direkte med den enkelte med jevne mellomrom slik at alle føler de blir sett, verdsett og ivaretatt. Barnehåndball skal ha fokus på lek og utvikling.


Håndballaktivitet for barn skal være prosessorientert. God, langsiktig og helhetlig utvikling baseres på prinsippet om at alle skal være i aktivitet så stor del av tiden som mulig, med stort fokus på stafetter, balleker, morsomme konkurranser og ikke minst: mye småspill.


Vi ønsker at det legges vekt på utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill. Mye aktivitet og mange ballberøringer bør alltid være et mål. Håndball for barn skal ikke være for vanskelig, og krever at trener innehar både rollen som aktivitetsleder og organisator i tillegg til å være en fagperson i håndballen.


Nøtterøy Håndball Bredde ønsker derfor å tilby alle våre trenere trenerkurs i regi av Norges Håndballforbund.
Vi legger ved noen punkter det kan være fint å merke seg:
• Trygghet, mestring og samvær med venner er avgjørende faktorer for å få barn til å fortsette med idretten sin
• Gjennom en sesong skal alle spille like mye
• Fokuser på prestasjon, fremgang og Fair Play. Ikke på seier eller tap.
Selvtillit og trygghet kommer ikke av seg selv, men gjennom tilbakemeldinger fra venner, familie og trenere.
• Unngå for kompliserte aktiviteter, tenk mer på mye aktivitet og gjenkjenning.
• Småspill bør dominere treningene.
• Det er umulig å plukke ut den store «stjernen» i tidlig alder. Et håndballag trenger et mangfold av ferdigheter og egenskaper. Noen er høye og noen er lave. Noen er gode i forsvar og noen er gode i angrep. Noen er gode til å skyte og noen er gode til å spille opp de andre, andre igjen er utrolig viktig for laget bare ved å være den de er.


Forslag til sjekkliste for økter:


• Unngikk vi køer og greide vi å holde alle i aktivitet hele tiden under øvelsene?
• Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek?
• Fikk spillerne brukt mye tid med ball med mange ballberøringer?
• Hadde vi fokus på innlæring av kast- og mottaksferdigheter?
• Brukte vi mye tid på småspilløvelser?
• Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad?
• Avsluttet vi økten med en morsom konkurranse?
• Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne?
• Ble alle spillerne snakket med direkte minst én gang i løpet av treningsøkten?


Levert av IdrettenOnline