Dugnadsvakt - Fair Play vert

Målsettingen med Fair Play arbeidet er at alle involverte i norsk håndball skal ha et bevisst forhold til håndballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.

En Fair Play vert/ansvarlig skal bidra til at håndballkampene i alle aldersklasser i Region Sør foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen.

 

Fair Play vertens oppgaver:

Før kamp:

 •             Får FairPlay vest fra arrangementansvarlig
 •             Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen der det er speakertjeneste.
 •             Dele ut Foreldrevett kort til publikum 

 Under kamp:

 •             Være godt synlig i nærheten av kamparenaen under kampen.
 •             Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen.
 •             Ta tak i uønsket opptreden fra den/de det måtte være under/etter kampen

Etter kampen:

 •             Kontakte Region Sør vedrørende avvik fra ønsket adferd.

Nyttig info til Fair Play vert

Godt lagledervett - Fair Play

 •  Som lagleder er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser lagledervett.
 •  Jeg er her for spillerne mine, ikke for meg selv. 
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for klubben min. 
 • Gjennom Fair play er jeg med på å skape gode håndballopplevelser for alle. 
 • Alle skal være med i spillet og spille omtrent like my Topping av lag skal ikke forekomme.  
 • Oppmuntre alle til å score mål. Jeg har fokus på mestring - ikke resultat. 
 • Gir ros for gode prestasjoner, innsats, fremgang og forsøk.  
 • Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i enkeltavgjørelser. 
 • Jeg går i dialog og samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdige kamper. Ingen lag bør vinne med mer enn 10 mål. 
 • Begge lags ledere har ansvar for at lagene har mål ved kampslutt.  
 • Treneren for det beste laget har ansvar for at kampen blir jevn og artig for begge lag. 


Tips til lagleder for skape jevnbyrdighet ved store forskjeller

            •          Unngå offensivt forsvar og unngå snapping av ball.

            •          Alle borti ballen før avslutning.

            •          Holde igjen målvakt i angrep for å unngå overtall. 

            •          Flinkeste spilleren på de minst sentrale plassene.

            •          Gi konkrete arbeidsoppgaver til de flinkeste spillerne, f.eks. få alle på laget med i spillet, legge til rette for at de som er kommet kortest i utviklingen får mulighet til å score, trene på en finte o.l.

            •          Laget som leder ta ut 1-2 spillere og spille i undertall en periode. 

ALLE spillere og ledere hilser på motstanderen før kamp, og vi takker hverandre for kampen etter kampslutt. Lagledere og dommeres holdninger er viktig i forhold til trygghet og trivsel i kampene

Foreldrevett

Du skal også passe litt på foreldre, foresatte og andre tilskuere :-)


TUSEN TAKK FOR BIDRAGET!

NØTTERØY HÅNDBALL BREDDE ER EN KLUBB DREVET AV FRIVILLIGHET OG INNSATS FRA FORELDRE OG FORESATTE! 


Levert av IdrettenOnline