Dugnadsvakt - sekretariatet


Sekretariatet skal bemannes av to personer ved mini- og aktivitetsturneringer; en sekretær og en tidtaker. Når det spilles 4'er håndball, kan det være opptil tre sekretariat i hallen. Ved 6'er håndball er det et hovedsekretariat. En av dere tildeles rollen som sekretariatansvarlig. Han/hun vil sitte i hovedsekretariatet. Alle møter en time før turneringen starter. Ta kontakt med hallansvarlig når du kommer. I sekretariatet har du følgende oppgaver:

Oppgaver før kampen

 • Klargjøring av banen. Rydd bort bagger, stoler og benker og annet som kan være i veien
 • Samle inn deltakerlister fra lagene som spiller
 • Sjekke at målene er forsvarlig montert/nok luft i de oppblåsbare målene
 • Ved 6'er håndball montere nedsenket tverrligger i målene
 • Sjekk kampballen (Ballstørrelse 00, mykball i 6-7 årsklassen, Ballstørrelse 00 i 9-årsklassen, ballstørrelse 0 i 10- og 11-årsklassen)
 • Finn frem og klargjør kamprapportene til dagens kamper (sekretæren)
 • Sørg for at blyant, papir er på plass

Oppgaver under kamp

 • Gi klarsignal til dommeren når man er klar, rekke opp høyre hånd.
 • Bla over Kampoversikten ved hvert mål
 • Mål registreres når dommer blåser i fløyte og rekker opp hånd
 • Notere ned sluttresultatet på kamprapporten
 • Signere kamprapport
 • Sørge for at dommerne signere kamprapporten
 • Når siste kamp er ferdig, sørge for at kamprapport og deltakerlister blir levert til arrangementsansvarlig
 • Sette seg inn instrukser ved å bemanne kampuret
 • Gi klarsignal til dommeren når man er klar, rekke opp høyre hånd.

Oppgaver etter kamp

 •  Notere ned sluttresultatet på kamprapporten
 • Signere kamprapport
 • Sørge for at dommerne signere kamprapporten
 • Når siste kamp er ferdig, sørge for at kamprapport og deltakerlister blir levert til arrangementsansvarlig

Oppgaver hovedsekretariatet (oppe på senen)

 • Sette seg inn instrukser ved å bemanne kampuret
 • Gi klarsignal til dommeren når man er klar, rekke opp høyre hånd.
 • Stille inn kampuret (tidtakeren)
 • Sett i gang kampen(ene) ved å starte tidtakingen (teller ned fra 15 minutter)
 • Ellers følges oppgavene som er nevnt over; før, under og etter kamp

Spilletid

 • 4'er håndball: Spilletiden er 1 x 15 min
 • 6'er håndball: Spilletiden er 1 x 20 min


TUSEN TAKK FOR BIDRAGET!

NØTTERØY HÅNDBALL BREDDE ER EN KLUBB DREVET AV FRIVILLIGHET OG INNSATS FRA FORLEDRE OG FORESATTE
Levert av IdrettenOnline