Verv: Navn: E-post:
Styreleder Tone Halvorsen tonemjh@gmail.com
Nestleder: Helga Tombre Aashelgaaas@gmail.com
Sekretær:
Lillian Lien lillianree@hotmail.com
Styremedlem: Mette Fardalmette.fardal@bdtviken.no
Styremedlem: Magnus Halvorsen magnushalvorsen@gmail.com
Styremedlem: Hild Jorkjen hild@jorkjen.no 
Styremedlem: Espen Bechmann espen@bechmann.no
Varamedlem:
Nina Borgnina@citybil.no
Varamedlem: Are Haug  are.haug@gmail.com 


Agenda for årsmøte i Nøtterøy Håndball Bredde

Møtet finner sted på NIF klubbhus 29.mars kl 20:00

 1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling
 2. Valg av møtedirigent og sekretær
 3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
 4. Gjennomgang av årsberetning
 5. Regnskap 2016
 6. Budsjett for 2017
 7. Innkomne forslag
  1. Bygging av nytt klubbhus på NIF
 8. Valg av styre
 9. Valgkomite neste år
 10. Følgende verv er på valg:
  • styreleder
  • nestleder
  • sportslig leder
  • dugnadsansvarlig
  • mini- og aktivitetesturneringsansvarlig
  • sekretær
Det vedlegges to vedlegg til årets agenda
-Vedlegg 1: Regnskap for 2016
- Vedlegg 2: Årsberetning
Powered by: Bloc