Visjoner 

Nøtterøy Håndball Bredde ønsker å være en klubb som bygger på Norges Håndballforbund sin visjon:
«Håndball for alle»

Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn så skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.
Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. Alle spillere er like mye verdt.

Håndballen skal være en arena for alle, og vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme. Håndball er en glimrende arena for å drive godt inkluderingsarbeid.

Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring og videre beherske den. Dette kan skje alene eller i samspill med andre. Håndball skal være
sosialt.

Lagidrett er en fantastisk mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd mellom barn, både som en del av en spillergruppe og et fellesskap også
utenfor banen. Det sosiale ved håndballen er kanskje den viktigste grunnen til at barn er med i idretten, dette aspektet er det derfor viktig å vektlegge som trener, lagleder og forelder. Alle skal vite at de er velkommen på håndballaget, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet

Vi ønsker positive og engasjerte foreldre i klubben vår. Dette bidrar til økt samhold, godt miljø og god lagånd.

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen. De beste idrettsutøverne er svært ofte de som også er gode til å bygge opp andre og gi positive tilbakemeldinger. Fair Play handler om hvordan vi
opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og
menneskeverd.


Nøtterøy Håndball Bredde støtter Nøtterøy kommune med å bli en trafikksikker kommune!
Levert av IdrettenOnline